FREE E-BOOK

DMP Thu Thập Và Phân Tích Dữ Liệu Khách Hàng Không Định Danh

Toàn bộ kiến thức về Data Management Platform - Nền tảng thu thập & phân tích dữ liệu khách hàng không định danh mà bạn nên biết

Có gì trong cuốn Ebook này

Định nghĩa thế nào là
Data Managerment Flatform?

Tham khảo giải pháp DMP của Hub-JS cho doanh nghiệp bạn

Vai trò của DMP trong hệ thống marketing của doanh nghiệp

Phân biệt sự khác nhau giữa 2 thuật ngữ CDP và DMP.

Trả lời cho bạn câu hỏi
DMP vận hành như thế nào?

DMP không thể làm gì?

Khách hàng tiêu biểu

Lợi ích mà cuốn Ebook này mang lại 

Với Data Management Platform Ebook bạn có thể hiểu hơn về cách thức hoạt động của một nền tảng thu thập dữ liệu khách hàng, từ đó giúp tối ưu các hoạt động Marketing và gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Cuốn E-book giúp bạn tìm được một nền tảng DMP phù hợp với doanh nghiệp của mình 

TẢI EBOOK NGAY

© 2021 HUB-JS - ALL RIGHTS RESERVED
37 NGUYEN VAN HUYEN, CAU GIAY, HANOI

POWERED BY HUB-JS